STOCKHOLMS SKID- OCH SNOWBOARDSKOLAS ledarsida

”Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare.”

Hej nya skidledare!

Här kommer lite nyttig information som kan vara bra att känna till om Friluftsfrämjandet och Stockholms lokalavdelningsgren Snö: ”Stockholms Skid- och Snowboardskola”

Stockholms skid- och snowboardskola är en del i friluftsfrämjandet. Vi tillhör Stockholms Lokalavdelning och grenen kallas formellt för gren Snö (används dock sällan). Stockholms lokalavdelning tillhör i sin tur Region Mälardalen som anordnar utbildningar upp till steg 2. I landet finns det flera olika regioner som alla tillhör Riksorganisationen. ”Riks” arrangerar utbildningar för steg 3 och 4, en del andra resor och arrangemang samt ansvarar för friluftsfrämjandets varumärke, marknadsföring och IT-stödsystem med mera

Som funktionär, hjälpledare eller ledare hos Friluftsfrämjandet ska du vara en god företrädare för organisationen och varumärket. Alla ledare agerar i enlighet med vår uppförandekod och värdegrund. För att lära känna friluftsfrämjandet och vad vi står för är det obligatoriskt att gå vår interaktiva värdegrundsutbildning som du hittar genom att följa länken nedan och logga in på Friluftsfrämjandets hemsida:

Värdegrundsutbildning Friluftsfrämjandet.se 

 

Andra läsvärda länkar:

  • Vill du veta på vilka olika sätt man kan engagera sig i lokalavdelningens snögren kan du läsa om detta under Roller & arbetsbeskrivning
  • Om du vill gå någon ledarutbildning genom Lokalavdelningen kan du läsa mer om detta under rubriken Utbildning
  • Är du intresserad av vad Friluftsfrämjandets vision, värderingar och varumärke så kan du göra det under fliken Vår vision & värderingar